donderdag 14 juni 2018

BLIJ MET DE BIJ

Heggenmussen


Op 23 april jl. werd de Nationale Bijentelling geïntroduceerd op initiatief van ‘Nederland Zoemt’. Het is een gezamenlijk project van Landschappen NL, Naturalis in Leiden, Natuur & Milieu en IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid.
Want hoewel er nog niet eerder zo’n telling heeft plaatsgevonden, zijn er toch grote zorgen over de waarneembare achteruitgang van het wilde bijenbestand: onder andere een onmisbare schakel in onze voedselvoorziening.

De deelnemers aan dit project, zo’n 4000 belangstellenden, noteerden uiteindelijk een totaal van meer dan 41.000 bijen, met een stipnotering voor de honingbij: maar liefst 14.311 exemplaartjes. De rosse metselbij werd 6.150 keer waargenomen en de aardhommel eindigde met brons: 2.811 waarnemingen. Omdat het de eerste keer was, kunnen hier nog geen exacte conclusies aan verbonden worden. Maar een eerste plaats voor de honingbijen was geen verrassing: het gaat naar verhouding goed met deze bijtjes.
Toch zijn er veel zorgen omtrent het bijenbestand, met name dat van de wilde bijen. En dat is terecht. Want uiteindelijk zijn we voor een groot deel van onze voedselvoorziening afhankelijk van deze beestjes. En juist die voedselvoorziening, door het bedrijven van intensieve landbouw, in combinatie met een toenemende verstedelijking van het landschap, is een bedreiging voor onze bijensoorten. Tel daar de ‘verstening’ van de tuinen en tuintjes in onze woongebieden bij op, met ook nog een strak en efficiënt maaibeleid in de plaatselijke groenvoorziening, en je hebt de verklaring voor de afname van het aantal wilde bijen.

Een bijtje op het glas
Hoog tijd voor doeltreffende maatregelen. Er is al veel geschreven over dit onderwerp, maar dat heeft tot nu toe nog veel te weinig effect gesorteerd. Maatregelen als het heffen van een ‘tegeltax’ zijn niet echt van de grond gekomen en de tegels dus ook niet.
Eigenlijk niet verwonderlijk, want dit onderwerp wordt vooral behandeld en gelezen in tuintijdschriften en tuin-gerelateerde artikelen en daar zijn de tegelaars nu eenmaal niet in geïnteresseerd. Bovendien: baas in eigen tuin.
Dan toch die tegeltax invoeren? Geld is wel vaker een prikkel als er iets bereikt moet worden.
Een mogelijkheid op lange termijn zouden schooltuintjes kunnen zijn, waar kinderen van jongs af aan ervaren wat een tuin je kan opleveren.


Tot het zover is kunnen wij tuiniers in ieder geval het bijenvolk ondersteunen met nectarplanten en niet alleen in het voorjaar en de zomer! Bijen zijn het hele jaar actief, ook in de winter, en we kunnen ze in onze tuinen in alle seizoenen bedienen. In de zomer bloeit er genoeg en ook in de herfst voorzien we in nectar met herfstbloeiers als Japanse anemonen, herfstkrokussen en natuurlijk asters. Voor de winter zijn bijen aangewezen op planten als nieskruid (Helleborus), Mahonia, Sarcococca en winterakonieten (Eranthis hyemalus). In het voorjaar kunnen ze terecht bij sneeuwklokjes, krokussen, blauwe druifjes en longkruid (Pulmonaria). Hebben we nog ergens plek?!
Dan is er nog een bijenwereld te winnen vóór de volgende Nationale Bijentelling in 2019!

Geen opmerkingen: