zaterdag 10 januari 2009

VAN ALLES TE DOEN

In míjn tuin …
 
... was er van alles te doen de afgelopen maand, in de wintertuin ‘in rust’. Het klapstuk viel al op 7 december toen de brievenbus ontplofte door vuurwerk. Jawel, ik ben ook jong geweest, maar dat kan ook zonder rotjes. Afschaffen die handel! Het is nu tóch crisis; dit ‘verlies’ kan er ook nog wel bij. Met professioneel vuurwerk is trouwens veel te winnen! Enfin, wij grabbelden de brokstukken van de straat en uit de tuin - het slotje was nog heel. Dat kunnen we mooi gebruiken bij de bus die onze meelevende buurman nog voor ons over had. Die bewaarden we wel nog even binnen, want je kunt je tegen alles verzekeren, behalve tegen vandalisme en eigen risico! Wees gewaarschuwd, ook tegen verzekeringen!
Het gaf een druk verkeer naar de voordeur van iedereen die ons post wilde bezorgen deze maand. Voor de gezelligheid en omdat het tóch kerstmis zou worden, knoopte ik een supergrote rode kerstbal aan de boog boven het hekje. Maar die moest er van mijn man weer af, om niet onnodig de aandacht van de vuurwerkjongens te trekken. Lospeuteren dus en verhuizen naar de achtertuin.
Daar trof ik een reiger, in gedachten verzonken, maar nog niet in de vijver, en tegen alle kerstgedachten in joeg ik hem weg. Met lange bamboestokken had mijn man een strak ruitjespatroon over de vijver gelegd, omdat ik niet van netjes hou. Netjes over de vijver, bedoel ik. Maar de volgende dag stond de reiger óp de ruitjes, midden boven het water. Van mikado had hij nog nooit gehoord, want toen hij opvloog bewogen er wel zeven stokken! In de overtuiging dat dit bamboemiddel werkte, legde mijn man de stokken weer recht. Maar toen we een dag later thuiskwamen met de kerstboodschappen, lagen ze wijd uit elkaar en op het water dreven vettige witte randjes: des reigers signatuur! “Ik zéi nog,” zei mijn man, maar ik was al op zoek naar een net. “Leg het er maar los overheen!”, want er was van alles te doen, die maand. Maar zo zijn we niet getrouwd en ik hou best van netjes. Vastprikken langs de kant, straktrekken en vastzetten aan de overkant. Dan springt het eerste stuk geheid weer los; er is van alles te doen in zo’n maand.
Maar nu is het januari en ik ben een gelukkig mens, met dagen die weer lengen en een nieuw seizoen voor de deur! Er is van alles te doen, de komende maand, in mijn ontwakende voorjaarstuin!

Januari 2009