vrijdag 12 september 2014

NIEUWE ARTIKELEN


NIEUWE ARTIKELEN VERSCHIJNEN OP
10 OKTOBER 2014Glanzende rode bessen sieren de meidoorn, die
dit jaar niet werd gesteisterd door luizen melkende mieren.
Met dank aan de vier knoflookbolletjes, die ik aan de voet
van het meidoorntje geplant heb!


Hier aan te klikken: TITELS COLUMNS
Hier aan te klikken: TITELS HEGGENMUSSEN
Hier aan te klikken: TUINKALENDERS
Hier aan te klikken: TUINFOTO'S
Hier aan te klikken: ANDERE TUINEN

MEDEWERKERS

In míjn tuin ...

... vallen voorzichtig de eerste blaadjes uit de bomen: het begin van het einde van een prachtige zomer. En eigenlijk vind ik het niet eens erg. Het is ook de aankondiging van een periode van rust: voor de tuin én de tuinier. Want hoe uitbundig alles ook groeit en bloeit, er moet toch voortdurend ook worden opgeruimd. Nog steeds loont het om de uitgebloeide bloemen weg te knippen en als je de herfstblaadjes die nu naar beneden dwarrelen, bij elkaar veegt en afvoert, blijft het nog even ‘zomer’ in de tuin.
Wie er wat tijd (en begrip!) voor wil uittrekken, hoeft het trouwens niet allemaal zelf te doen. Want de natuur voorziet ook in haar eigen opruimers.De slak. Wat zal ik er eens van zeggen?! Of je ze nu vangt of niet - dat maakt allemaal niets uit. Het blijft dweilen met de kraan open, met deze gladde jongens. Als ze nou behalve de blaadjes ook de steeltjes eens opaten van de boontjes, de aardbeien, de peterselie en de worteltjes, dan zou ik het, met mijn beperkte geheugen, niet eens hoeven te merken. Maar het zijn nu eenmaal slordige types, met ook nog die slijmsporen. Enfin, ze doen hun best.


De vogels. Mijn Japanse wijnbes alsook onze blauwe bessen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een nieuwe generatie merels. Ik hoop ze volgend jaar allemaal in mijn tuin te mogen begroeten: als volwassen slakkeneters.

Zadelzwam, Polyporus
 squamosus
De paddenstoelen. Paddenstoelen hebben in vergelijking met slakken en vogels aanzienlijk meer tijd nodig voor hun opruimingswerkzaamheden, maar zij nemen dan ook de ‘harde kern’ voor hun rekening: van stronk tot hele boom. Begin 1997 werd in onze tuin een es gekapt; de stronk bleef achter. Jarenlang gebeurde er niets, maar uiteindelijk wist een zadelzwam in 2006 zijn weg naar deze houtige hap te vinden. In de jaren daarna bleef deze prachtige zwam stamgast op de essenstronk. Die had uiteindelijk weinig verweer en nu, acht jaar later, is er nog slechts een kwart van over.

Kleine zwammetjes hebben de aanval geopend op
het achtergebleven stronkje van de berk
In 2011 sneuvelden bijna alle bomen in de achtertuin: slachtoffers van de wilgenhoutrups. Het uitgraven van stronken en wortels was in de dichte beplanting geen optie en ook dit karwei laten we dus over aan de natuur. Deze maand zag ik voor het eerst een verzameling kleine witte zwammetjes op de stronk van de berk. Hun naam heb ik nog niet verstaan, maar ze zijn van harte welkom, deze nieuwe medewerkers in mijn stronkentuin!

September 2014

DAG BLOEMEN VOOR DAGVLINDERS!

Heggenmussen


Op 3 september jl. verscheen in de Volkskrant naast het sombere wereldnieuws een opgewekt artikel over de natuur in Nederland: die leeft op. In de afgelopen twintig jaar is het aantal bedreigde planten- en diersoorten afgenomen en sinds 2005 verkeren minder soorten in de problemen. Door natuurspecialisten van het Centraal Bureau voor de Statistiek werd onderzoek gedaan naar planten, broedvogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, dagvlinders en libellen. Volgens het CBS hangt de opleving samen met de maatregelen die in de afgelopen decennia getroffen zijn op het gebied van natuur- en milieubescherming. Helaas blijven dagvlinders en amfibieën achter in de resultaten.

Maar onder een pot, in de zaagsneden in de berkenstronk,
overleven behalve pissebedden ook een klein padje en een
salamander. Klik de foto aan voor een vergroting!
In het agrarisch gebied, ongeveer 65% van ons land, zijn veel vlindersoorten zo goed als verdwenen en het zal een grote inspannning vergen om daar verbetering in aan te brengen. Vooral ook omdat deze achteruitgang met name te wijten is aan stikstofuitstoot vanuit het verkeer en de landbouw. Bloemrijke akkerranden kunnen helpen en een diverse bermbegroeiing. Maar misschien kunnen ook wij tuiniers een steentje bijdragen door vlinders naar onze tuinen te lokken.
Vlinders en rupsen horen bij elkaar als de kip en het ei. Vlinders in de tuin wil iedereen wel, maar rupsen: die zijn net zo erg als slakken. Helaas, zonder rupsen geen vlinders. En net als bij de kip en het ei kun je je ook bij de vlinder en de rups afvragen wie er het eerst was. Ik zou zeggen: laten we met de rupsen beginnen, want die verpoppen zich tot vlinders.

Dit is de rups van de perzikkruiduil, Melanchra persicariae.
Hij eet hier het blad van de schildpadbloem, Chelone obliqua
Rupsen komen voort uit door vrouwtjesvlinders gelegde eitjes op precies die planten die door de jonge rups gegeten worden. Misschien heeft ze dat wel onthouden uit haar eigen rupsentijd. Rupsen zijn grote eters en die zien we dus liever niet in de tuin, vooral niet de soorten die álles lekker vinden. Maar gelukkig zijn sommige ook kieskeurig en zo kun je zelf een beetje bepalen wie er straks in je tuin zullen rondfladderen.


Cirsium rivulare, veder- of beekdistel
Een distel levert aan het eind van de rit een Distelvlinder, kamperfoelie misschien een Kleine ijsvogelvlinder, de pinksterbloem Oranjetipjes, de sleedoorn het Groot geaderd witje of zelfs een Koningspage, de vuilboom een frisse Citroenvlinder en wilde peen spant de kroon met de Koninginnepage! Meer diversiteit met slechts één soort beplanting vind je bij de brandnetel.


Kamperfoelie
Brandnetels zijn in trek bij de rupsen van (onder andere!) de Dagpauwoog, Kleine vos, Gehakkelde aurelia, Vanessa atalanta en het Landkaartje. Dat is een mooie verzameling en zeer de moeite waard om een brandnetelhoek voor in te richten. Maar hoe kom je aan brandnetels? Soms verschijnt er spontaan een exemplaar, maar die kan na een paar jaar ook zomaar weer verdwijnen. De plant is te vermeerderen uit wortelstokken, maar je kunt ook brandnetelzaden bestellen. Op Internet zijn verschillende leveranciers te vinden en de brandnetels kunnen half maart gezaaid worden. Brandnetel, Urtica dioica, is een meerjarige plant voor vochtige, voedselhoudende grond. Behalve rupsen zijn gek genoeg ook slakken liefhebbers van de harige blaadjes. En wijzelf kunnen de jonge toppen van de brandnetel in de keuken verwerken tot smakelijke en gezonde happen, zoals brandnetelstamppot, brandnetelsoep of een brandnetelquiche. Doe dit wel vóór de plant gaat bloeien; na de bloei gaat de smaak achteruit en is het eten van grote hoeveelheden brandnetelblad mogelijk schadelijk voor de gezondheid.


De vuilboom, Rhamnus frangula, heeft zijn naam niet
mee, maar is een geweldige boom voor insecten... 


... en ook de Citroenvlinder,
Gonepteryx rhamni, hier op klimop
Rupsen hoeven zich hier niets van aan te trekken: die eten door tot ze letterlijk uit hun vel barsten en dat herhalen ze dan nog vier keer. Dat moet genoeg zijn en de rups zoekt een veilige plek om te verpoppen. Een pop hangt tussen de planten of blijft gewoon op de grond liggen, tot er na twee tot drie weken of soms zelfs maanden, een prachtige vlinder tevoorschijn komt. Maar vlinders nemen geen genoegen met een bosje brandnetels, dus moeten we in dit stadium zorgen voor gekwalificeerde vlinderplanten.

Beemdkroon, Knautia
Phlox

Kaardebol,
Dipsacus fulonumSedum spectabile en herfstasters: mooie combinatie
Dagvlinders zijn in het bijzonder gevoelig voor de kleur rood, maar als je een Buddleja, vlinderstruik, in de tuin hebt, zal die waarschijnlijk toch de meeste vlinders aantrekken. Voor de kleine tuin zijn er kleine vlinderstruiken, zoals de Buddleja davidii ‘Free Petite’ en ‘Blue Heaven’ die beide niet hoger worden dan 70 cm. Verder houden de kleine fladderaars van bloeiende braamstruiken, Knautia (beemdkroon), Hesperis (damastbloem), lavendel natuurlijk, Eupatorium (lever- of koninginnekruid), Tagetes (afrikaantjes), Cirsium rivulare ‘Atropurpureum’ (vederdistel en ook nog paarsrood), Centaurea (korenbloemen), Epilobium (wilgeroosje), Phloxen (de blauwpaarse in mijn tuin geurt, terwijl de roze exemplaren dat niet doen), Origanum (wilde marjolein), Asters, voor de laatkomers, Verbena (ijzerhard), Dianthus (anjers), Leucanthemum vulgare (margrieten), Sedum spectabile (vetkruid), Lonicera (kamperfoelie), Cheiranthus (muurbloem), Dipsacus (kaardebol) en nog veel meer.

Ook de rups van de Gehakkelde Aurelia, Polygonia c-album,
leeft op de brandnetel, maar ook wel op hazelaar, iep en


hop!
September is een mooie maand voor nieuwe aanplant. Maak een keuze uit de lijst van vlinderplanten, probeer voor een hoekje achteraf wat brandnetels te bemachtigen (handschoenen aan!) en dan zullen we de natuurspecialisten van het CBS eens wat laten zien bij hun volgende onderzoek - ergens in 2023! En o ja, ik heb een prachtig klein padje in mijn tuin: alvast een opstekertje voor de amfibieën!

September 2014


TUINKALENDER SEPTEMBER

TUINKALENDER   Houd de herinnering aan deze mooie zomer vast en droog bloemen en mooi blad uit de tuin tussen kranten onder het tapijt.

 De grond is nog warm: nieuwe planten zullen goed aanslaan en zo in het volgende voorjaar een voorsprong hebben.

 Dat geldt ook voor ‘oude’ vaste planten, die nu opgespit en gedeeld kunnen worden. Slechte stukken gaan naar de composthoop/bak.

 Maai het gras niet meer heel kort.

 Blijf uitgebloeide bloemen wegknippen, tenzij ze in de winter een mooi silhouet hebben. Zoals bijvoorbeeld koninginnekruid, Eupatorium, en herfstasters.

 Het wordt ook al een beetje tijd om voorjaarsbollen uit te zoeken: die zijn er nu volop.

 Verzamel de zaden van de mooiste planten en bewaar ze koel en droog in enveloppen of koffiefilterzakjes. Noteer daarop naam en datum!

 Knip uitlopers in hagen nog even weg, zodat ze strak de winter in gaan.

 Ook klimop nog even bijhouden, maar laat de bolvormige bloeiwijzen zitten. Klimop bloeit van september tot december en is in dit jaargetijde voor veel insecten dé bron van nectar en stuifmeel.

 Wintergroene hagen kunnen nog een keer bemest worden.

 Controleer planten- en bomensteunen, vóór de wind aantrekt.

 Schrob de nestkasten en voorzie weer in zaden: bed and breakfast voor vogels!

September 2014