vrijdag 14 september 2012

NIEUWE ARTIKELEN


NIEUWE ARTIKELEN VERSCHIJNEN
OP 19 OKTOBER 2012!

TIJD OM DE VOGELHOKJES TE INSPECTEREN!

Reageren? Dat gaat zó:

Klik onder het artikel op 'reacties'. Schrijf je reactie, met je naam, in het daarvoor bestemde vak en klik bij 'reageer als' op één van de genoemde mogelijkheden of, en dat is het gemakkelijkst, op 'Anoniem'. Klik dan op 'Reactie plaatsen'.

VERGEETMENIETJES!

SEPTEMBER/OKTOBER

TUINKALENDER
 

Nazomer: langzaam vervagen de kleuren,
ook van de hortensia's

 SEPTEMBER/OKTOBER
 
 Breng met asters kleur in de najaarstuin; in de winter blijven ze overeind, ook onder een sneeuwen hoedje.

 Aarzel niet om lelijk geworden planten, zoals mijn zwartbeluisde herfstbloeiende monnikskap :-( bij de grond af te knippen.

Om vrolijk van te worden:
herfstasters
 Nu planten: sneeuwklokjes. Ook krokus- en narcisbollen kunnen al de grond in.

 Noteer mislukkingen en tegenvallers en bedenk vervanging, nú of in het voorjaar. Groenblijvers misschien?

 Steun alles wat nog de moeite waard is: er komt weer harde wind aanstormen.

 Deel zo nodig vaste planten. Teruggeplante delen zullen nu nog goed aanslaan.

 Maai het gras niet te kort en strooi kuilen af met zand, waar het gras doorheen kan groeien. Strooi nog één keer gazonmest.

 Afgedragen takken van braam, framboos en japanse wijnbes bij de grond afknippen en nieuwe takken aanbinden.

 In september nog één keer de hagen snoeien voor een strakke omlijsting van de wintertuin.

En dit is een fragment van ...


... een vleugel van de waterjuffer, Aeschna juncea, een statige en stoere vliegkunstenaar, die in Nederland veel minder vaak voorkomt dan vóór 1940. De ontwikkeling van deze waterjuffer duurt vier jaar. Aldus Dr. J. Zahradnik in Thieme's insektengids voor West-
en Midden-Europa, 1977.

 Oogsten in de moestuin: uien, aardappelen, courgettes, paprika, tomaten, sla enzovoorts.

Ook oogsten: hopbellen voor een droogboeket
 Eind september herfstuitjes planten voor oogst in juni volgend jaar.

  In oktober: herfstuitjes plánnen!

►  Maar óók rond half oktober de kuipplanten binnenhalen: kans op nachtvorst!

 
September 2012

BUXUSELLENDE


Heggenmussen
 

Met snoeivormen van buxus moet je geduld hebben. Het kost jaren om tot een mooi dicht geheel te komen. Dit voorjaar was het eindelijk zover, in mijn achtertuin. Ik snoeide het blok strak langs een houten mal en voilá: nog niet eerder stond mijn geschoren buxus er zó mooi bij. Maar niet voor lang. Aan de oppervlakte verscheen een bruine vlek: het blad van één van de struikjes was verdord en viel af. Ook het blad van de mansoren, Asarum europaeum, in de buurt van deze buxusstruik, kreeg gele vlekken en bleef achter in groei.
 
Kat in de buxus!
Omdat er in het verleden wel eens katten ‘huisden’ in dit buxusblok schreef ik het ongemak toe aan kattenplas. Het dode struikje haalde ik eruit, in de veronderstelling dat de omringende buxus het gat wel zou opvullen. Maar het pakte anders uit: ook andere struikjes vertoonden dezelfde symptomen. In het septembernummer van ‘Tuin&Co’ wordt aandacht besteed aan geschikte vervangers voor buxus. Daarnaast worden ook tips gegeven ter voorkoming en bestrijding van de schimmelziekte, die onze buxusplanten bedreigt. Boosdoeners zijn de schimmels ‘Cylindrocladium buxicola’ en ‘Volutella buxi’. Het middel ‘Twist plus spray’ van Bayer zou helpen. Werkzame stof: tebuconazool en trifloxystrobin. Dat klinkt mij niet lekker in de oren, dus daar wil ik meer van weten.

Toen alles nog gewoon leek ...
Trifloxystrobin is moeilijk te achterhalen, voor een leek. Naast de bestrijding van schimmels schijnt het ook de stressbestendigheid van gewassen, waaronder granen, te bevorderen in tijden van droogte of hitte. Van tebuconazool vermeldt Wikipedia dat de Europese Unie deze stof niet beschouwt als kankerverwekkend, in tegenstelling tot het Amerikaanse EPA, belast met de bescherming van volksgezondheid en milieu, dat tebuconazool kwalificeert als ‘mogelijk kankerverwekkend’. Wél heeft de Europese Unie tebuconazool ingedeeld als ‘... mogelijk gevaarlijk voor de beschadiging van het ongeboren kind.’

In het artikel van ‘Tuin&Co’ wordt aangeraden ‘Twist plus spray’ van maart tot en met oktober elke veertien dagen te gebruiken. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.bayergarden.nl. En daar staat heel iets anders: om resistentie te voorkomen mag het middel maximaal drie keer per seizoen worden toegepast en moet de behandeling om de 10 tot 21 dagen herhaald worden. Verder vindt Bayer dat dit kan van april tot en met september, met een optimale toepassing van mei tot en met augustus. Die laatste periode telt 123 dagen. Bij herhaling om de 10 dagen zijn dat 12 toepassingen; bij herhaling om de 21 dagen ook altijd nog 5 toepassingen. Hoezo resistentie voorkomen?
Bovendien is dat behandelen in de praktijk nog niet zo eenvoudig: het blad moet aan beide kanten bespoten worden tot een dun laagje zichtbaar is en daarbij moet voorkomen worden dat de spuitvloeistof van het blad afdruipt. Ik ben best wel handig, maar buxusblaadjes ook nog aan de onderkant besproeien en daarbij niet mogen knoeien, dat wordt niks.

Een treurige aanblik
De aantasting moet zo snel mogelijk verwijderd worden

 
 
 
 
 
 
In Gardeners’ World, BBC 2, vrijdag 31 augustus jl., bleek ook de buxus van presentator Monty Don geïnfecteerd te zijn. Al sinds een aantal jaren doet het verschijnsel zich voor in heel Europa, maar in Engeland het langst. Monty Don zoekt de oplossing in het op den duur vervangen van de aangetaste buxus door een meer resistente soort: bijvoorbeeld buxus sempervirens ‘Handsworthiensis’. Deze robuuste soort heeft dikker blad en kan wel tweeënhalve meter hoog worden. De takken van de ‘Handsworthiensis’ groeien mooi recht omhoog en dat levert prima stekmateriaal. Kost wel veel tijd. Maar ook Monty Don heeft geen andere oplossing voor dit schimmelprobleem dan vervanging.


Aanklikken voor vergroting-
dan zijn ook de zwarte streepjes te zien
Voor tuinen en parken die zijn opengesteld voor bezoek vormt de buxusziekte een gigantisch probleem. In de tuinen van Paleis Het Loo is bij de renovatie (1980-1984) over een totale lengte van zevenentwintig kilometer buxus aangeplant, afkomstig uit Engeland. In 2008 ontstonden problemen door aantasting met de buxusschimmel. Spuiten met een bestrijdingsmiddel werkte weliswaar vertragend, maar is duur en arbeidsintensief. En uiteindelijk overleven de planten niet. Men besloot tot een proef met hulst: Ilex crenata. Ook werden andere buxusvariëteiten uitgeprobeerd. Na vier jaar is de knoop doorgehakt: dit najaar wordt begonnen met het vervangen van de buxus door Japanse hulst, Ilex crenata. Zevenentwintig kilometer lang.

In onze eigen tuinen gaat het niet om kilometers, maar het aantal meters kan al gauw oplopen: buxus is populair. Na twee opeenvolgende vochtige zomers heeft de ziekte zich flink kunnen uitbreiden: de sporen worden verspreid door wind en regendruppels. Bovendien kunnen de schimmels op het blad overwinteren.

Aantasting door de schimmel ‘Cylindrocladium buxicola’ is te herkennen aan donkerbruine vlekken met een bleek centrum op het blad en zwarte streepjes op de takken. Behandeling: direct verwijderen om verdere aantasting te voorkomen.
De schimmel ‘Volutella buxi’ is aan te tonen door een aangetast takje vochtig te maken en in een gesloten plastic zak bij kamertemperatuur te bewaren. Wanneer na twee tot drie dagen roze puntjes te zien zijn op de onderzijde van het blad, is er sprake van ‘Volutella buxi’. Meestal worden beide schimmels aangetroffen. Voer de aangetaste planten af in de grijze container en níet in de GFT-container of de compostbak! Ontsmet de snoeischaar zorgvuldig met dettol of verdund bleekmiddel.

Toch buxus in de tuin? Plant de  nieuwe aanwinsten niet te beschut of dicht op elkaar, zodat de blaadjes kunnen drogen in de wind, en liefst in halfschaduw. Zware vochtige grond is ook niet goed: meng er zand door. Bemest de planten twee maal per jaar; goede voeding is essentieel. Geef bij droogte op tijd water. En kies stevige soorten, zoals buxus sempervirens ‘Handsworthiensis’.

Alternatief alternatief: haagjes van herfstasters: de hele zomer groen, fleurig in de herfst, zwart in de winter, slechts één keer snoeien: in het vroege voorjaar en nergens last van!

 
Een zorgeloos haagje van asters!
September 2012


KIES WIJZERIn míjn tuin …

... wordt het óók eens tijd voor verkiezingen, voor nieuwe standpunten. Mijn regime heeft tot dusver niet alle beoogde vruchten afgeworpen, want uiteraard had ik onvoorziene invloeden van buitenaf niet ingecalculeerd in mijn begroting aan het begin van deze termijn.

Aanvankelijk lieten de ontwikkelingen zich goed aanzien en om de groei te stimuleren nam ik mij voor eens flink te investeren. Maar voor het zover was keerde, volkomen onverwacht, het tij en werden mijn tegoeden letterlijk bevroren! In de veelbelovende klimrozen, die zich al in een vroeg stadium zo gunstig ontwikkelden, moest hard gesnoeid worden. Bijna al mijn klimmers kelderden in de statistieken tot 0: niet meer levensvatbaar.
Roos Sander's White in de lift
Dat kwam hard aan na de zware verliezen van het vorig jaar, te wijten aan het desastreuze effect van de wilgenhoutrups op ons bomenbestand - uiteindelijk, met een numerieke meerderheid aan blaadjes, toch de aanjager van de groeicijfers in een tuin. Na het afbouwen van de snoeiwerkzaamheden in het segment van de klimrozen nam de werkgelegenheid in mijn tuin fors af.

Maar gelukkig diende zich op korte termijn toch nog een opleving aan. De temperatuur op de graadmeters steeg en een aantal rozen kroop, op eigen gelegenheid, weer uit het dal. Na een aarzelend begin nam de groei gestaag toe. Goed voor één arbeidsplaats: er moest gemest, ontward en aangebonden worden. Ook het verkeer over water, vanaf de regenton, gaf een herstel in de cijfers te zien.


Werknemer in de gietsector!
Een welkome opleving in de gietsector! Want deze positieve ontwikkeling vond zijn weerslag ook in andere delen van de tuin en uiteindelijk profiteerden alle planten van de gunstige omstandigheden. Een groeimarkt!

Een groeimarkt: zie de russische (rode) boerenkool!!
Maar zoals dat gaat met economie: pieken en dalen wisselen elkaar af. Opnieuw belandde mijn tuin in een recessie. Er kwam een rem op de groei toen de temperatuur alsnog op een te laag niveau bleef steken. Waar het voorheen rond deze tijd zomer was, trad nu een vervroegde herfst in. Het zijn onzekere tijden en we moeten ons aanpassen, al valt dat niet overal mee.

Daar is de Sedum Herbstfreude al! Ook fijn voor de Kleine Vos.
Volkomen onverwacht deed de zomer zich alsnog gelden, waardoor de schommelende regenmeters weer even tot rust kwamen en de gemiddelde temperatuur kon klimmen in de peilingen. Hoewel er van een stabiele situatie nog steeds geen sprake is, wordt binnenkort toch verbetering verwacht. Namelijk bij het intreden van de nieuwe herfst. Die zal, naar het zich laat aanzien, waarschijnlijk een jaar rust brengen.
Aanbevolen door de kieswijzer: herfstasters, herfstanemonen en herfstkrokussen, in álle seizoenen!

September 2012