vrijdag 8 mei 2015

WELLES NIETES

Heggenmussen


Regelmatig krijg ik mail van ‘Tuin en Landschap’, vakblad voor de sector groenvoorziening, met een overzicht van hun artikelen. Zo blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van onder andere neonicotinoïden, de bijensterfte, Roundup van Monsanto en wat onze regering daar wel of niet mee doet.

Hommel op onbehandelde Sedum Spectabile
In april meldde ik dat Roundup na 1 november niet meer aan particulieren verkocht mag worden. In maart 2014 werd daarvoor een motie aangenomen in de Tweede Kamer. Maar toch: nietes!
Op 26 maart 2015 meldde Tuin en Landschap: Glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. In ‘The Lancet Oncology’, een gerenommeerd Brits medisch tijdschrift, is een rapport over dit onderwerp gepubliceerd van het Internationaal kankeronderzoekscentrum IARC.
Hoewel er dus sprake is van ‘waarschijnlijk’ klinkt het toch alarmerend.
Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) kondigt aan vóór 1 juni duidelijkheid te zullen verschaffen over de criteria voor een verbod op chemische onkruidbestrijding.
Over dat laatste wordt nu al zóveel jaren gesteggeld, dat het kennelijk niet meevalt om eindelijk de knoop eens door te hakken: welles!


Wesp op klimop: ook een bestuiver
Op 9 april 2015 las ik onder het kopje ‘Neonicotinoïden schadelijker dan gedacht’ over steeds meer bewijs dat behalve bijen nog veel meer insecten en ook insectenetende vogels te lijden hebben van deze schadelijke stoffen. Voor de wereldwijde voedselvoorziening echter is gewasbescherming noodzakelijk, maar dat geldt net zo goed voor de bestuiving door insecten van veel gewassen. Een gevalletje welles-nietes.
Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma heeft op 13 april besloten dat neonicotinoïden opnieuw beoordeeld moeten worden, zowel op nationaal als op Europees niveau. Dit naar aanleiding van een rapport waaruit blijkt dat deze stoffen schadelijker zijn dan gedacht. Daarmee slaat ze een nieuwe weg in, in de goede richting: welles!
16 april 2015: is verstedelijking goed voor de natuur? Een dorp of een stad blijkt een minder negatieve invloed te hebben op de diversiteit aan bestuivers als bijen en wespen dan homogene landbouwgronden: welles!


En ook vlinders horen bij de bestuivers,
zoals deze Kleine Vos
Op 23 april 2015 reageert staatssecretaris Wilma Mansveld op Kamervragen naar aanleiding van een artikel in Tuin en Landschap: ze wil een nationale lijst opstellen met criteria voor ‘laag risico middelen’. Ik vind: nietes! een lijst met ‘géén  risico middelen’ zou er moeten komen!
Maar mevrouw Mansveld had deze dag nog meer te doen. Zij reageerde op Kamervragen naar aanleiding van het artikel in ‘The Lancet Oncology’: er is nu geen aanleiding om de toelating voor glyfosaat (Roundup) in te trekken. Daarmee sluit zij aan bij een onderzoek in Duitsland. Binnen de EU is Duitsland aangesteld als rapporteur en coördinator inzake de (gebruikelijke) periodieke herevaluatie van glyfosaat voor wat betreft veiligheid. En daar wacht de hele EU nu op, al spuitend met Roundup: op de uitkomst van dit welles-nietes onderzoek.


Vergroening!
In ‘Tuin en Landschap’ van 30 april werd gepleit voor vergroening in plaats van betegeling: voor de opvang van extreme regenbuien. Verzekeraars voorzien al een toename van schadeclaims in verband met wateroverlast. Frankrijk stelt groene daken voor nieuwe commerciële gebouwen verplicht. Andere landen gingen al voor. Ook iets voor ons, met een gematigd zeeklimaat, waar de neerslag verspreid over het hele jaar valt. Welles!
Gelukkig zijn we vrij om zélf knopen welles of nietes door te hakken: geen Roundup, wel groen, rond ons huis!

Mei 2015
Geen opmerkingen: