vrijdag 11 april 2014

TUINKALENDER APRIL
TUINKALENDER  


 Grasmaaien! Naarmate het gras harder groeit, kan de maaihoogte geleidelijk lager ingesteld worden. Steek de kanten strak af en breng de rafelrandjes naar de composthoop.


Bemest de rozen met speciale rozenmest of koemestkorrels. Bemest ook de borders, liefst vlak voor een bui. Compost is altijd goed.

 Verzamel tijdens het wieden niet alleen onkruid, maar ook slakken. Hoe eerder, hoe beter.

 Dun de bodembedekkers eens uit: schuilplaatsen voor slakken.

 Eenjarigen kunnen nog binnen gezaaid worden, maar over een paar weken, in mei, mag het ook buiten.

 Zaai voor een vrolijke noot eens rode klaprozen: eenjarige akkerbloemen, waarmee je ook de bijen een plezier doet.

Vlinders leggen eitjes op waardplanten, waaronder klimop, gras en brandnetels. De eitjes worden rupsen, die zich voeden met de waardplanten en tenslotte veranderen in vlinders. Denk daaraan en ga niet op rupsenjacht!

 Bind klimplanten regelmatig aan, zodat het geen onontwarbare kluwen wordt.

 Wij verbruiken wereldwijd teveel water. Vang regenwater op en maak er verstandig gebruik van.

 Weet wat je doet: het verkoopverbod van glyfosaat (Roundup) heeft het niet gehaald, aldus staatssecretaris Mansveld. Wees zelf de verstandigste en laat het in de winkel staan.

Weet wat je eet: zaai groenten in je tuin! 

 Vanaf maandag 7 april tien weken lang 'Maarten’s Moestuin' met Maarten ’t Hart op Nederland 2 om 19.20 uur!

 Op 15 april verschijnt het meinummer van Tuinieren, waarin Kristel Engelen in haar rubriek ‘Online geoogst’ melding maakt van mijn tuinblog: www.mimi-inmijntuin.blogspot.nl.

April 2014

Geen opmerkingen: