vrijdag 5 juli 2013

GROENE HOOFDSTAD

In míjn tuin …

... staan de bomen er goed bij. De krenten in het nieuwe boompje zijn weer in hun prilste stadium geplukt, omdat de takken nog niet ‘rijp’ zijn voor een invasie van duiven en ander pluimage. Uit de stronk van de lijsterbes is een dun maar dapper boompje gegroeid: het ziet er veelbelovend uit. Soms rep ik van “... nog één boom erbij?” of “ ... een vlier! dat zou toch prachtig zijn!”, maar nodig is het niet. Zuurstof genoeg op het Gronings platteland.

Details!

Vloermozaïek in het
Rijksmuseum,
AmsterdamIn juni reisden wij af naar onze hoofdstad Amsterdam en in tegenstelling tot wat je misschien zou denken, is ook daar aan zuurstof geen gebrek. Je haalt er je hart op aan het inderdaad prachtig verbouwde Rijksmuseum en geniet van kunst in het (van binnen) wel erg witgekalkte ‘Stedelijk’. Na de installatie van de ‘Badkuip’ was er kennelijk geen geld meer over voor nog wat subtiel kleurgebruik. Maar daar moet ik niet over piepen: er was veel moois te zien. 


Subtiele details, wit 'weg'geschilderd
De verbinding tussen het
Stedelijk Museum
en zijn nieuwe 'Badkuip'

Waar we wél moesten piepen, was in de tram, met onze nieuwe ov-chipkaarten. Een belevenis op zich, die kilometerslange ritten door de grote stad op palen: zóveel prachtige rozenstruiken, gewoon op de stoep, en vooral ook zóveel bomen! Het groen is er overal!
In weinig steden staan zoveel bomen als hier; wel drie keer zoveel als in Parijs. Vorig jaar werd Amsterdam dan ook benoemd tot ‘Europese stad van de bomen’: de prijs voor een stad die actief bezig is met bomen in een stedelijke omgeving.

Het zijn niet alleen de spiegelende bomen, die deze gracht zo groen maken:
ook de kades en de stoepen zijn beplant.
Bomen dragen op meerdere manieren bij aan het welzijn van stadsbewoners. 

Je kunt er zo lekker 
tegenaan leunen!
Ze staan overál in Amsterdam;
ook in het 'Blue Band dorp'


Leven in een groene omgeving versterkt het gevoel van ‘welbevinden’. De wisseling van de seizoenen is  duidelijk zichtbaar en natuurlijk is de zuivering van de lucht een belangrijk punt. In zo’n wereldstad is veel zuurstof nodig, met meer dan achthonderdduizend eigen inwoners, per jaar viereneenhalf miljoen bezoekers van over de hele wereld en, ook op jaarbasis, een kleine zestien miljoen dagjesmensen!

Een mooie achtergrond voor je reclamebordje
als je, op z'n Amsterdams, kistjes wilt verhuren!
Meer dan vierhonderdduizend bomen doen hier hun best, onder leiding en toezicht van een Gemeentelijke Boom Adviseur - de enige ter wereld! Amsterdam heeft altijd hart gehad voor zijn bomen. (In 1454 werd iemands hand afgehakt, omdat hij een boom had geschonden.) Er staan nu tweehonderddrieënveertig Amsterdamse bomen op de historische monumentenlijst. De oudste is een zomereik uit ongeveer 1750. Deze reusachtige boom staat in Artis, naast het buitenverblijf van de chimpansees. Gaat dat zien!
En waardeer de bomen, in je omgeving en je tuin!

Juli 2013

Geen opmerkingen: