vrijdag 14 september 2012

KIES WIJZERIn míjn tuin …

... wordt het óók eens tijd voor verkiezingen, voor nieuwe standpunten. Mijn regime heeft tot dusver niet alle beoogde vruchten afgeworpen, want uiteraard had ik onvoorziene invloeden van buitenaf niet ingecalculeerd in mijn begroting aan het begin van deze termijn.

Aanvankelijk lieten de ontwikkelingen zich goed aanzien en om de groei te stimuleren nam ik mij voor eens flink te investeren. Maar voor het zover was keerde, volkomen onverwacht, het tij en werden mijn tegoeden letterlijk bevroren! In de veelbelovende klimrozen, die zich al in een vroeg stadium zo gunstig ontwikkelden, moest hard gesnoeid worden. Bijna al mijn klimmers kelderden in de statistieken tot 0: niet meer levensvatbaar.
Roos Sander's White in de lift
Dat kwam hard aan na de zware verliezen van het vorig jaar, te wijten aan het desastreuze effect van de wilgenhoutrups op ons bomenbestand - uiteindelijk, met een numerieke meerderheid aan blaadjes, toch de aanjager van de groeicijfers in een tuin. Na het afbouwen van de snoeiwerkzaamheden in het segment van de klimrozen nam de werkgelegenheid in mijn tuin fors af.

Maar gelukkig diende zich op korte termijn toch nog een opleving aan. De temperatuur op de graadmeters steeg en een aantal rozen kroop, op eigen gelegenheid, weer uit het dal. Na een aarzelend begin nam de groei gestaag toe. Goed voor één arbeidsplaats: er moest gemest, ontward en aangebonden worden. Ook het verkeer over water, vanaf de regenton, gaf een herstel in de cijfers te zien.


Werknemer in de gietsector!
Een welkome opleving in de gietsector! Want deze positieve ontwikkeling vond zijn weerslag ook in andere delen van de tuin en uiteindelijk profiteerden alle planten van de gunstige omstandigheden. Een groeimarkt!

Een groeimarkt: zie de russische (rode) boerenkool!!
Maar zoals dat gaat met economie: pieken en dalen wisselen elkaar af. Opnieuw belandde mijn tuin in een recessie. Er kwam een rem op de groei toen de temperatuur alsnog op een te laag niveau bleef steken. Waar het voorheen rond deze tijd zomer was, trad nu een vervroegde herfst in. Het zijn onzekere tijden en we moeten ons aanpassen, al valt dat niet overal mee.

Daar is de Sedum Herbstfreude al! Ook fijn voor de Kleine Vos.
Volkomen onverwacht deed de zomer zich alsnog gelden, waardoor de schommelende regenmeters weer even tot rust kwamen en de gemiddelde temperatuur kon klimmen in de peilingen. Hoewel er van een stabiele situatie nog steeds geen sprake is, wordt binnenkort toch verbetering verwacht. Namelijk bij het intreden van de nieuwe herfst. Die zal, naar het zich laat aanzien, waarschijnlijk een jaar rust brengen.
Aanbevolen door de kieswijzer: herfstasters, herfstanemonen en herfstkrokussen, in álle seizoenen!

September 2012

1 opmerking:

Saskia zei

Wat een prachtige bloemen in je tuin !! overigens, als je woont in een bosrijke omgeving kun je te maken krijgen met boktor, zeer vervelend. mocht het zover komen dan is de oplossing: boktor gassen