vrijdag 14 september 2012

BUXUSELLENDE


Heggenmussen
 

Met snoeivormen van buxus moet je geduld hebben. Het kost jaren om tot een mooi dicht geheel te komen. Dit voorjaar was het eindelijk zover, in mijn achtertuin. Ik snoeide het blok strak langs een houten mal en voilá: nog niet eerder stond mijn geschoren buxus er zó mooi bij. Maar niet voor lang. Aan de oppervlakte verscheen een bruine vlek: het blad van één van de struikjes was verdord en viel af. Ook het blad van de mansoren, Asarum europaeum, in de buurt van deze buxusstruik, kreeg gele vlekken en bleef achter in groei.
 
Kat in de buxus!
Omdat er in het verleden wel eens katten ‘huisden’ in dit buxusblok schreef ik het ongemak toe aan kattenplas. Het dode struikje haalde ik eruit, in de veronderstelling dat de omringende buxus het gat wel zou opvullen. Maar het pakte anders uit: ook andere struikjes vertoonden dezelfde symptomen. In het septembernummer van ‘Tuin&Co’ wordt aandacht besteed aan geschikte vervangers voor buxus. Daarnaast worden ook tips gegeven ter voorkoming en bestrijding van de schimmelziekte, die onze buxusplanten bedreigt. Boosdoeners zijn de schimmels ‘Cylindrocladium buxicola’ en ‘Volutella buxi’. Het middel ‘Twist plus spray’ van Bayer zou helpen. Werkzame stof: tebuconazool en trifloxystrobin. Dat klinkt mij niet lekker in de oren, dus daar wil ik meer van weten.

Toen alles nog gewoon leek ...
Trifloxystrobin is moeilijk te achterhalen, voor een leek. Naast de bestrijding van schimmels schijnt het ook de stressbestendigheid van gewassen, waaronder granen, te bevorderen in tijden van droogte of hitte. Van tebuconazool vermeldt Wikipedia dat de Europese Unie deze stof niet beschouwt als kankerverwekkend, in tegenstelling tot het Amerikaanse EPA, belast met de bescherming van volksgezondheid en milieu, dat tebuconazool kwalificeert als ‘mogelijk kankerverwekkend’. Wél heeft de Europese Unie tebuconazool ingedeeld als ‘... mogelijk gevaarlijk voor de beschadiging van het ongeboren kind.’

In het artikel van ‘Tuin&Co’ wordt aangeraden ‘Twist plus spray’ van maart tot en met oktober elke veertien dagen te gebruiken. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.bayergarden.nl. En daar staat heel iets anders: om resistentie te voorkomen mag het middel maximaal drie keer per seizoen worden toegepast en moet de behandeling om de 10 tot 21 dagen herhaald worden. Verder vindt Bayer dat dit kan van april tot en met september, met een optimale toepassing van mei tot en met augustus. Die laatste periode telt 123 dagen. Bij herhaling om de 10 dagen zijn dat 12 toepassingen; bij herhaling om de 21 dagen ook altijd nog 5 toepassingen. Hoezo resistentie voorkomen?
Bovendien is dat behandelen in de praktijk nog niet zo eenvoudig: het blad moet aan beide kanten bespoten worden tot een dun laagje zichtbaar is en daarbij moet voorkomen worden dat de spuitvloeistof van het blad afdruipt. Ik ben best wel handig, maar buxusblaadjes ook nog aan de onderkant besproeien en daarbij niet mogen knoeien, dat wordt niks.

Een treurige aanblik
De aantasting moet zo snel mogelijk verwijderd worden

 
 
 
 
 
 
In Gardeners’ World, BBC 2, vrijdag 31 augustus jl., bleek ook de buxus van presentator Monty Don geïnfecteerd te zijn. Al sinds een aantal jaren doet het verschijnsel zich voor in heel Europa, maar in Engeland het langst. Monty Don zoekt de oplossing in het op den duur vervangen van de aangetaste buxus door een meer resistente soort: bijvoorbeeld buxus sempervirens ‘Handsworthiensis’. Deze robuuste soort heeft dikker blad en kan wel tweeënhalve meter hoog worden. De takken van de ‘Handsworthiensis’ groeien mooi recht omhoog en dat levert prima stekmateriaal. Kost wel veel tijd. Maar ook Monty Don heeft geen andere oplossing voor dit schimmelprobleem dan vervanging.


Aanklikken voor vergroting-
dan zijn ook de zwarte streepjes te zien
Voor tuinen en parken die zijn opengesteld voor bezoek vormt de buxusziekte een gigantisch probleem. In de tuinen van Paleis Het Loo is bij de renovatie (1980-1984) over een totale lengte van zevenentwintig kilometer buxus aangeplant, afkomstig uit Engeland. In 2008 ontstonden problemen door aantasting met de buxusschimmel. Spuiten met een bestrijdingsmiddel werkte weliswaar vertragend, maar is duur en arbeidsintensief. En uiteindelijk overleven de planten niet. Men besloot tot een proef met hulst: Ilex crenata. Ook werden andere buxusvariëteiten uitgeprobeerd. Na vier jaar is de knoop doorgehakt: dit najaar wordt begonnen met het vervangen van de buxus door Japanse hulst, Ilex crenata. Zevenentwintig kilometer lang.

In onze eigen tuinen gaat het niet om kilometers, maar het aantal meters kan al gauw oplopen: buxus is populair. Na twee opeenvolgende vochtige zomers heeft de ziekte zich flink kunnen uitbreiden: de sporen worden verspreid door wind en regendruppels. Bovendien kunnen de schimmels op het blad overwinteren.

Aantasting door de schimmel ‘Cylindrocladium buxicola’ is te herkennen aan donkerbruine vlekken met een bleek centrum op het blad en zwarte streepjes op de takken. Behandeling: direct verwijderen om verdere aantasting te voorkomen.
De schimmel ‘Volutella buxi’ is aan te tonen door een aangetast takje vochtig te maken en in een gesloten plastic zak bij kamertemperatuur te bewaren. Wanneer na twee tot drie dagen roze puntjes te zien zijn op de onderzijde van het blad, is er sprake van ‘Volutella buxi’. Meestal worden beide schimmels aangetroffen. Voer de aangetaste planten af in de grijze container en níet in de GFT-container of de compostbak! Ontsmet de snoeischaar zorgvuldig met dettol of verdund bleekmiddel.

Toch buxus in de tuin? Plant de  nieuwe aanwinsten niet te beschut of dicht op elkaar, zodat de blaadjes kunnen drogen in de wind, en liefst in halfschaduw. Zware vochtige grond is ook niet goed: meng er zand door. Bemest de planten twee maal per jaar; goede voeding is essentieel. Geef bij droogte op tijd water. En kies stevige soorten, zoals buxus sempervirens ‘Handsworthiensis’.

Alternatief alternatief: haagjes van herfstasters: de hele zomer groen, fleurig in de herfst, zwart in de winter, slechts één keer snoeien: in het vroege voorjaar en nergens last van!

 
Een zorgeloos haagje van asters!
September 2012


Geen opmerkingen: