maandag 15 september 2008

GROEN IS 'T GRAS, GROEN IS 'T GRAS,

Heggenmussen

onder mijne voeten …

Zo begint een kinderliedje uit vervlogen tijden. ‘O, mijn lieve Augustijn,’ klinkt het even verder. Welk kind zingt dat tegenwoordig nog en welk kind heeft nog groen gras ‘onder zijne voeten’?!
Pluimhortensia
In mijn verzet tegen de verstening van de hedendaagse tuin heb ik half juli een brief gestuurd naar de Gemeente Ten Boer, om steun. In het koopcontract van ons huis is namelijk een verordening opgenomen, die het houden van vee en varkens verbiedt en ik dacht dat daar misschien nog wel iets bij kon. Te weten (verplicht) een groenvoorziening van minimaal 10% bij elk huis. In veel gevallen kom je met één flinke hortensia dan al een heel eind. Maar helaas, de arm der wet reikt niet verder dan vee en varkens, zo hoorde ik, toen ik begin september informeerde of mijn brief was aangekomen. Ieder mag dus zijn tuin naar eigen smaak of dunk inrichten. Leve de vrijheid en daar ben ik het natuurlijk ook wel mee eens.
Aardig was dat de ambtenaar in kwestie mij voorstelde om stenen tuin-eigenaren mijn hulp aan te bieden bij het inrichten en onderhouden van hun tuin. Maar zó flowerpower ben ik nu ook weer niet, dat ik een zeker percentage van de tuinen in mijn dorp zou kunnen onderhouden!

Bodembedekker pachysandra terminalis
EEN ALTERNATIEF!
Dan maar weer het geschreven woord hanteren. Wie dit leest: zegt het voort! Want ik ben de beroerdste niet en breng graag een alternatief onder de aandacht: kunstgras!
Er wordt op gevoetbald, gehockeyd (en wát een resultaat, dames!) en de kwaliteit is dusdanig dat het met verve ook in de (voor)tuin uitgerold kan worden. Kleurecht en vormvast. Zelfs de geur van gras kan meegeleverd worden. Misschien is dat wat overdreven; het gaat mij vooral om de aanblik én om het gegeven dat kunstgras, in tegenstelling tot bestrating, water doorlaat. Dat is winst voor het milieu.

Hortensia grandiflora 'Annabelle'
KUNSTGRAS
Dit gras is in meerdere tinten groen verkrijgbaar en zó zacht dat een baby er zonder bezwaar met blote knietjes op kan kruipen. Grotere kinderen kunnen erop spelen zoals ze dat op echt gras ook zouden doen, maar dan zonder grasvlekken in hun kleren, en zelfs het erop plaatsen van een zwembad in de zomer is geen bezwaar. Het kunstgras zal niet verkleuren. Wel pletten natuurlijk, maar dat is met een borstelbeurt weer te verhelpen.
Plasjes van kat en hond regenen weg, maar wel zo fris is het, om dat met water even weg te spoelen. Uitwerpselen moeten verwijderd worden om dezelfde reden én om verstopping van de grasmat te voorkomen.
Kunstgras wordt gelegd op antiworteldoek, zodat van onderaf geen onkruid zal opkomen. Na het leggen wordt het ‘gras’ meestal afgestrooid met zand. Om te voorkomen dat daarin onkruidzaden zullen kiemen, wordt aangeraden het kunstgazon regelmatig met een bezem schoon te vegen. Met een paar keer per jaar opborstelen ziet het gazon er weer uit als nieuw. Ook is het goed om eenmaal per jaar wat zand bij te strooien. Maar maaien, kantjes afsteken, gras afvoeren, mesten, rollen, verticuteren, beluchten en sproeien - dat hoeft allemaal niet. Een extra aanbeveling voor de toepassing van kunstgras bij kantoren vinden sommige leveranciers ook het wegvallen van het wekelijkse ‘maailawaai’.
Over het algemeen wordt aangeraden het leggen van dit gras over te laten aan de vakman, die er vervolgens ook garantie op geeft. In dat opzicht wijkt deze vloerbedekking in de tuin niet af van bestrating of graszoden.

Bergenia, schoenlappersplant
IETS LEVENDIGS
Wie alsnog levend materiaal wil toevoegen is snel klaar met de al eerder genoemde hortensia’s. Kies voor Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’ (zoals de bekende Annabelle) of H. paniculata (pluimhortensia of schaapskop). Deze soorten worden in het voorjaar tot op zo’n twintig centimeter boven de grond afgesnoeid en bloeien nog dezelfde zomer. Anders dan bij de ‘boerenhortensia’s’ hoef je hier niet bang te zijn voor het bevriezen, in het voorjaar, van al aangelegde bloemknoppen. Vaste planten die weinig onderhoud vragen (in het voorjaar afknippen) en bovendien een mooi wintersilhouet hebben, zijn bijvoorbeeld Sedum spectabile en herfstasters. Of wintergroene Bergenia’s (schoenlappersplant). Een probleemloze bodembedekker is Pachysandra terminalis: altijd groen, niets aan te doen! En natuurlijk de ‘evergreen’ die je overal ziet en die toch nooit verveelt: buxus. Één- of tweemaal per jaar snoeien is genoeg.
Hoe minder verschillende soorten, hoe minder werk. Kies je favoriete plant en zet daar een border mee vol, langs het kunstgazon. Maar ook als je kiest voor bestrating is er met één strook beplanting al veel gewonnen.

Niet iedereen is hartgrondig tuinier en niet iedereen heeft de mogelijkheid om veel tijd of krachtsinspanning in een tuin te investeren. Maar een klein beetje?
En met kunstgras … is het gróen, ‘onder uwe voeten’!

September 2008

Geen opmerkingen: